آخرین وضعیت مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


دکمه تصویری

تماس با نشریه

تلفن: 02634436959 و 02133202487

فکس: 02143857124 و همراه: 09905980206

نشانی تحریریه: کرج، بلوار باغستان، بین خیابان ششم و هفتم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد یک

دفتر پشتیبانی: تهران، افسریه، 15 متری چهارم، خیابان 38، پلاک 28، واحد 2

رایانامه: Shij.journals@gmail.com

پاسخگویی تلفنی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 14

تلفن خارج از ساعات اداری: 09105360230محورهای اصلی نشریه

محور اصلی 
مبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
مدیریت گردشگری
گردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
مدیریت و بازاریابی گردشگری
برنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری
برنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای
معماری، شهرسازی و توسعه گردشگری
جغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
گردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
گردشگری، اقتصاد و مدیریت
مطالعات میان‌رشته‌ای و دیگر موضوعات مرتبط

محورهای فرعی نشریه
محور فرعیمحور اصلی 
مبانی، اصول و فلسفه گردشگریمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
مبانی و نظریات توسعه پایدارمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
روش‌های پژوهش در گردشگریمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
نقش آموزش و پژوهش در توسعه گردشگريمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
بنیادهای دینی و فرهنگی فلسفه گردشگریمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
تجزیه‌وتحلیل مدل‌های کمی و کیفی در مدیریت گردشگریمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
شناخت و تحلیل مدل‌های توسعه پایدارمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
رویکردها و نظریه‌های جدید در صنعت گردشگریمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
راهبردها و تبیین خط‌مشی‌ در گردشگریمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
میراث فرهنگی؛ نظریه‌ها، تعاریف و قوانینمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
مشکلات، موانع و نیازهای صنعت توریسم در ایرانمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
مديريت منابع انساني در صنعت گردشگریمدیریت گردشگری
سامانه‌هاي اطلاعاتي در صنعت گردشگریمدیریت گردشگری
مديريت كيفيت جامع در صنعت گردشگریمدیریت گردشگری
محيط ملي و بين‌المللي تجارت و گردشگريمدیریت گردشگری
ارزيابي طرح‌هاي توسـعه گردشگریمدیریت گردشگری
برنامه‌ریزی جهانگردی در کشورهای درحال‌توسعهمدیریت گردشگری
اصول سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی گردشگریمدیریت گردشگری
شناخت و تحلیل نظریه‌های توسعه پایدار گردشگریمدیریت گردشگری
توسعه پایدار و آمایش فضایی گردشگریمدیریت گردشگری
مدیریت در سازمان‌های گردشگری و ساختار گردشگری کشورمدیریت گردشگری
گردشگری، اقلیم و حفظ منابع طبیعیگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
گردشگري و توسعه پایدار شهری و روستاییگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
تنوع اقلیمی، اکو توریسم و گردشگری طبیعیگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
گردشگری و انرژی‌های نو و پایدارگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
مدیریت اکوسیستم‌های طبیعیگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
اکو توریسم و قوانین و مقرراتگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
اکو توریسم و مناطق تحت حفاظت محیط‌زیستگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
ارزيابي اثرات زیست‌محیطی گردشگريگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
اصول مديريت و بازاريابي خدمات در گردشگریمدیریت و بازاریابی گردشگری
بازاريابي بین‌المللی در گردشگریمدیریت و بازاریابی گردشگری
رفتار مصرف‌كننده در گردشگریمدیریت و بازاریابی گردشگری
بازاريابي محصولات گردشگریمدیریت و بازاریابی گردشگری
بازاریابی راهبردی در گردشگریمدیریت و بازاریابی گردشگری
روش‌های مکان‌یابی مجتمع‌های گردشگریبرنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری
طراحی فضایی کالبدی مجتمع‌های گردشگریبرنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری
مدیریت کیفیت در مجتمع‌های گردشگریبرنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری
مدل‌ها و فنون تصمیم‌گیری و مدیریت جاذبه‌های گردشگریبرنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری
کارگاه برنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگریبرنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری
بنیان‌های نظریه‌ای فضایی- منطقه‌ای در گردشگریبرنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای
برنامه‌ریزی گردشگری نواحی شهری برنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای
برنامه‌ریزی گردشگری نواحی روستایی و عشایریبرنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای
مدل‌ها و فنون تصمیم‌گیری و مدیریت کیفیت محصولات گردشگریبرنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای
توسعه کالبدی و گردشگری شهریمعماری، شهرسازی و توسعه گردشگری
میراث معماری و گردشگری تاریخیمعماری، شهرسازی و توسعه گردشگری
توسعه کالبدی و گردشگری روستاییمعماری، شهرسازی و توسعه گردشگری
مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و توسعه گردشگریمعماری، شهرسازی و توسعه گردشگری
گردشگري و توسعه پايدار محيطيجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
ارزيابي ظرفيت محيطي براي توسعه گردشگريجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
پيامدهاي توسعه گردشگري طبيعي و ميراثجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
مدل‌هاي پايش و ارزيابي برنامه‌هاي توسعه گردشگريجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
تحليل و سازمان‌دهی فضايي گردشگري در کشورجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
گردشگری، موانع حقوقی، چالش‌ها و راهکارهاجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
سازمان‌های مردم‌نهاد و توسعه گردشگريجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
فناوری اطلاعات و گردشگری الکترونیکجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری و توسعه پایدارجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
منظر فرهنگی و نظریه‌های نوین مکان و فضای گردشگریگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
گردشگری مذهبی و ترویج هویت اسلامی ایرانی گردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
باورهای مذهبی و گردشگری حلالگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
ارتباط فرهنگی، گردشگری و کاهش آسیب‌های اجتماعیگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
موانع و محدودیت‌های فرهنگی مؤثر بر توسعه صنعت گردشگریگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
گردشگری، توسعه سیاسی و همبستگی ملیگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
نقش امنیت در توسعه گردشگریگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
تاریخ، هنر و گردشگری فرهنگیگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
مشکلات، موانع و نیازهای صنعت توریسم در ایرانگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
گردشگری فرهنگی، ادبی و هنرهای محلیگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
گردشگری، اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملیگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
گردشگری، تولید ملی و توسعه کارآفرینیگردشگری، اقتصاد و مدیریت
بانکداری، بیمه و توسعه گردشگریگردشگری، اقتصاد و مدیریت
زیرساخت‌های گردشگری و صنایع وابستهگردشگری، اقتصاد و مدیریت
اهداف و برنامه‌های توسعه صنعت گردشگریگردشگری، اقتصاد و مدیریت
نقش مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگریگردشگری، اقتصاد و مدیریت
مدیریت منابع در صنعت گردشگریگردشگری، اقتصاد و مدیریت
گردشگری، اقتصاد، اشتغال‌زايي و كارآفرينگردشگری، اقتصاد و مدیریت
حسابداري مديريت در صنعت گردشگریگردشگری، اقتصاد و مدیریت
مطالعات میان رشته‌ای در گردشگریمطالعات میان‌رشته‌ای و دیگر موضوعات مرتبط
گردشگري سلامت و پزشکیمطالعات میان‌رشته‌ای و دیگر موضوعات مرتبط
جوانان، تفریحات و گردشگري ورزشيمطالعات میان‌رشته‌ای و دیگر موضوعات مرتبط
فناوری‌های نوین و توسعه گردشگریمطالعات میان‌رشته‌ای و دیگر موضوعات مرتبط
دیگر موضوعات مرتبط در گردشگریمطالعات میان‌رشته‌ای و دیگر موضوعات مرتبط


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


سامانه مدیریت نشریات شباک