آخرین وضعیت مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


تماس با نشریه

تلفن: 02634453131

همراه: 09905980206

 کرج، آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، خیابان شهید سبحانی، پلاک48، واحد4

Shij.journals@gmail.com

تلفن موارد اضطراری: 09105360230

 

پاسخگویی تلفنی:

شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 12:30

خارج از این ساعات پیام با شماره 09905980206:

مشابهت‌یابی مقالات نشریه

مقالات ارسالی برای نشریه، پیش از انتشار با استفاده از سامانۀ «سمیم نور» مشابهت‌یابی خواهند شد. در صورت وجود همانندی غیرموجه، مقاله در هر مرحله (حتی پس از صفحه‌آرایی) برای بازبینی و اصلاح به نویسنده مسئول ارجاع داده می‌شود. شایان ذکر است مقالاتی که محتوای آن‌ها مصداق سرقت علمی یا ادبی تشخیص داده شوند از روند داوری و انتشار حذف می‌شوند.محورهای اصلی نشریه

محور اصلی 
مبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
مدیریت گردشگری
گردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
مدیریت و بازاریابی گردشگری
برنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری
برنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای
معماری، شهرسازی و توسعه گردشگری
جغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
گردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
گردشگری، اقتصاد و مدیریت
مطالعات میان‌رشته‌ای و دیگر موضوعات مرتبط

محورهای فرعی نشریه
محور فرعیمحور اصلی 
مبانی، اصول و فلسفه گردشگریمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
مبانی و نظریات توسعه پایدارمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
روش‌های پژوهش در گردشگریمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
نقش آموزش و پژوهش در توسعه گردشگريمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
بنیادهای دینی و فرهنگی فلسفه گردشگریمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
تجزیه‌وتحلیل مدل‌های کمی و کیفی در مدیریت گردشگریمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
شناخت و تحلیل مدل‌های توسعه پایدارمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
رویکردها و نظریه‌های جدید در صنعت گردشگریمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
راهبردها و تبیین خط‌مشی‌ در گردشگریمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
میراث فرهنگی؛ نظریه‌ها، تعاریف و قوانینمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
مشکلات، موانع و نیازهای صنعت توریسم در ایرانمبانی و پایه‌های نظری گردشگری و توسعه پایدار
مديريت منابع انساني در صنعت گردشگریمدیریت گردشگری
سامانه‌هاي اطلاعاتي در صنعت گردشگریمدیریت گردشگری
مديريت كيفيت جامع در صنعت گردشگریمدیریت گردشگری
محيط ملي و بين‌المللي تجارت و گردشگريمدیریت گردشگری
ارزيابي طرح‌هاي توسـعه گردشگریمدیریت گردشگری
برنامه‌ریزی جهانگردی در کشورهای درحال‌توسعهمدیریت گردشگری
اصول سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی گردشگریمدیریت گردشگری
شناخت و تحلیل نظریه‌های توسعه پایدار گردشگریمدیریت گردشگری
توسعه پایدار و آمایش فضایی گردشگریمدیریت گردشگری
مدیریت در سازمان‌های گردشگری و ساختار گردشگری کشورمدیریت گردشگری
گردشگری، اقلیم و حفظ منابع طبیعیگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
گردشگري و توسعه پایدار شهری و روستاییگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
تنوع اقلیمی، اکو توریسم و گردشگری طبیعیگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
گردشگری و انرژی‌های نو و پایدارگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
مدیریت اکوسیستم‌های طبیعیگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
اکو توریسم و قوانین و مقرراتگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
اکو توریسم و مناطق تحت حفاظت محیط‌زیستگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
ارزيابي اثرات زیست‌محیطی گردشگريگردشگری، اکو توریسم و محیط‌زیست
اصول مديريت و بازاريابي خدمات در گردشگریمدیریت و بازاریابی گردشگری
بازاريابي بین‌المللی در گردشگریمدیریت و بازاریابی گردشگری
رفتار مصرف‌كننده در گردشگریمدیریت و بازاریابی گردشگری
بازاريابي محصولات گردشگریمدیریت و بازاریابی گردشگری
بازاریابی راهبردی در گردشگریمدیریت و بازاریابی گردشگری
روش‌های مکان‌یابی مجتمع‌های گردشگریبرنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری
طراحی فضایی کالبدی مجتمع‌های گردشگریبرنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری
مدیریت کیفیت در مجتمع‌های گردشگریبرنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری
مدل‌ها و فنون تصمیم‌گیری و مدیریت جاذبه‌های گردشگریبرنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری
کارگاه برنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگریبرنامه‌ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری
بنیان‌های نظریه‌ای فضایی- منطقه‌ای در گردشگریبرنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای
برنامه‌ریزی گردشگری نواحی شهری برنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای
برنامه‌ریزی گردشگری نواحی روستایی و عشایریبرنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای
مدل‌ها و فنون تصمیم‌گیری و مدیریت کیفیت محصولات گردشگریبرنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای
توسعه کالبدی و گردشگری شهریمعماری، شهرسازی و توسعه گردشگری
میراث معماری و گردشگری تاریخیمعماری، شهرسازی و توسعه گردشگری
توسعه کالبدی و گردشگری روستاییمعماری، شهرسازی و توسعه گردشگری
مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و توسعه گردشگریمعماری، شهرسازی و توسعه گردشگری
گردشگري و توسعه پايدار محيطيجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
ارزيابي ظرفيت محيطي براي توسعه گردشگريجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
پيامدهاي توسعه گردشگري طبيعي و ميراثجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
مدل‌هاي پايش و ارزيابي برنامه‌هاي توسعه گردشگريجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
تحليل و سازمان‌دهی فضايي گردشگري در کشورجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
گردشگری، موانع حقوقی، چالش‌ها و راهکارهاجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
سازمان‌های مردم‌نهاد و توسعه گردشگريجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
فناوری اطلاعات و گردشگری الکترونیکجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری و توسعه پایدارجغرافیا، آمايش سرزميني و گردشگري
منظر فرهنگی و نظریه‌های نوین مکان و فضای گردشگریگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
گردشگری مذهبی و ترویج هویت اسلامی ایرانی گردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
باورهای مذهبی و گردشگری حلالگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
ارتباط فرهنگی، گردشگری و کاهش آسیب‌های اجتماعیگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
موانع و محدودیت‌های فرهنگی مؤثر بر توسعه صنعت گردشگریگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
گردشگری، توسعه سیاسی و همبستگی ملیگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
نقش امنیت در توسعه گردشگریگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
تاریخ، هنر و گردشگری فرهنگیگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
مشکلات، موانع و نیازهای صنعت توریسم در ایرانگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
گردشگری فرهنگی، ادبی و هنرهای محلیگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
گردشگری، اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملیگردشگری، توسعه فرهنگی- اجتماعی
گردشگری، تولید ملی و توسعه کارآفرینیگردشگری، اقتصاد و مدیریت
بانکداری، بیمه و توسعه گردشگریگردشگری، اقتصاد و مدیریت
زیرساخت‌های گردشگری و صنایع وابستهگردشگری، اقتصاد و مدیریت
اهداف و برنامه‌های توسعه صنعت گردشگریگردشگری، اقتصاد و مدیریت
نقش مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگریگردشگری، اقتصاد و مدیریت
مدیریت منابع در صنعت گردشگریگردشگری، اقتصاد و مدیریت
گردشگری، اقتصاد، اشتغال‌زايي و كارآفرينگردشگری، اقتصاد و مدیریت
حسابداري مديريت در صنعت گردشگریگردشگری، اقتصاد و مدیریت
مطالعات میان رشته‌ای در گردشگریمطالعات میان‌رشته‌ای و دیگر موضوعات مرتبط
گردشگري سلامت و پزشکیمطالعات میان‌رشته‌ای و دیگر موضوعات مرتبط
جوانان، تفریحات و گردشگري ورزشيمطالعات میان‌رشته‌ای و دیگر موضوعات مرتبط
فناوری‌های نوین و توسعه گردشگریمطالعات میان‌رشته‌ای و دیگر موضوعات مرتبط
دیگر موضوعات مرتبط در گردشگریمطالعات میان‌رشته‌ای و دیگر موضوعات مرتبط


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


راهنمای نگارش مقالات

 موسسه مطبوعاتی مطالعات کاربردی شباک